Opowieści Okrągłego Stołu – problem gatunku
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Opowieści o czynach bohaterów ziem celtyckich (Szkocja, Irlandia, Walia, Kornwalia) narodziły się w X i XI wieku. Zwano je mabinogion. Te przekazywane ustnie historie o władcy Logru, Arturze, i jego rycerzach dotarły do kontynentu wraz z normandzkimi i bretońskimi bajarzami. Motywy stały się tak popularne, że np. już w 1130 r. powstał wizerunek rycerzy Okrągłego Stołu na katedrze w Modenie. Temat literacki (a z nim forma gatunkowa) wywodzi się zatem z połączenia kroniki, legendy, bajki, by przejść ku formie pisanej: romansu, zalążka powieści, kształtowanej dalej pod wpływem innych gatunków, okoliczności historycznych itp. Francuski romans pojawił się w połowie XII wieku. Słowo romans oznacza w łacińskim języku ludowym, czyli romansem nazywano wszystkie formy literackie, które tematycznie wiązały się z terenami dawnej Galii; utwory, które były napisane po francusku.

Romans, czyli późniejsza powieść, jest gatunkiem laickim. Etyka rycerska miała stanowić o wartościach uniwersalnych – bliższych arystokracji niż system moralny proponowany przez silną wówczas instytucję Kościoła (jest to okres feudalizmu).

Opowieści Okrągłego Stołu to powieści o charakterze cyklicznym, to znaczy, że mają wspólne wyróżniki gatunkowe i treściowe. Funkcjonują dopiero w powiązaniu z pozostałymi częściami, tworząc wielką całość. Przypominają współczesną powieść-rzekę.

Oznacz znajomych, którym może się przydać




  Dowiedz się więcej
1  Opowieści Okrągłego Stołu a legendy celtyckie i historia
2  Współczesne interpretacje Opowieści Okrągłego Stołu
3  Lancelot z Jeziora – streszczenie



Komentarze
artykuł / utwór: Opowieści Okrągłego Stołu – problem gatunku







    Tagi: