Opowieści Okrągłego Stołu a legendy celtyckie i historia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Znaczenie rycerstwa w całej ówczesnej Europie

We wczesnych legendach arturiańskich rycerstwo było silnie związane z urodzeniem, statusem społecznym. Na początku kasta laicka, rządząca się prawami honoru i lojalności seniorom (rycerze byli wasalami panów i królów) była szanowana i podziwiana w społeczeństwie. Z czasem, gdy Kościół zaczął mieć coraz większe poparcie polityczne i społeczne, rycerze stracili na wizerunku. Kiedy w tekstach arturiańskich pojawił się Święty Graal, rycerz musiał zacząć służyć nie tylko damie swego serca i zakonowi (społeczności, kaście rycerskiej, do której należał), ale także sprawie najwyższej wagi – wierze chrześcijańskiej. Postaci królów, także Artur, często są przykładami konfliktu pomiędzy funkcją rycerza a funkcją króla. Pierwszy – tzw. błędny rycerz – wyruszał na wojny: obronne przeciw najeźdźcom, podboje lub wojny przeciw poganom, a także walczył w wielu bitwach i pojedynkach w sprawach honoru. Drugi sądził czyny innych, siedząc na tronie, mając mnóstwo obowiązków w zamku. Rycerstwo urządzało turnieje (z czasem potępione przez Kościół i wyłączone z życia społecznego jako zbyt krwawe rozrywki), zawiązywało zakony, m.in. stowarzyszenie rycerzy Okrągłego Stołu. Powieści rycerskie służyły jednakże dodatkowej nobilitacji rycerstwa, ponieważ z czasem to Kościół trzymał władzę nad społeczeństwem, a pierwotne ideały rycerstwa nie miały swych źródeł w religii. Poza tym rycerze dopuszczali się zwykłych rozbojów i zbrodni, literatura tuszowała te ciemne strony. Można zatem mówić o swoistym dydaktyzmie narracji Opowieści..., która z pospolitych zabijaków, wyruszających na polowania na ludzi (tak wyprawy wojenne nazywa T. Komendant – patrz: Bibliografia) robi dzielnych wojowników broniących honoru damy lub wartości religijnych. W późnych tekstach kręgu arturiańskiego rycerstwo staje się zawodem – nie sportem ani rozrywką. Wymaga od rycerza trudu, poświęceń, wyrzeczeń, nieustannego ćwiczenia ciała i ducha.

Graal jest tematem zapoczątkowującym wielką literaturę europejską. Wpływy tego motywu można porównywać z siłą mitologii greckiej. Legenda żywa jest do dziś, o czym mogą świadczyć przykłady z filmu i literatury (patrz: Współczesne interpretacje Opowieści Okrągłego Stołu). Arturiańskie legendy czerpały z bezimiennej, różnojęzycznej podstawy sprzed wieków, ale zawsze miały, i mają, moc mitotwórczą. Wulgata zbiera późnośredniowieczne manuskrypty, które przecież nie stały się początkiem żadnej religii. Są natomiast dowodem celebrowania słowa i miłości w kulturze europejskiej. Oznacza to, że dały początek wspaniałym dziełom i kierunkom rozwoju nie tylko literatury, ale też filozofii, czy ogólnie myśli europejskiej. Nawet bluźnierczy Don Kichot został wpisany w orbitę arturiańską – parodia romansu rycerskiego stała się pierwowzorem dla literackich arcydzieł.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Poszukiwanie Świętego Graala – streszczenie
2  Merlin Czarodziej – streszczenie
3  Opowieści Okrągłego Stołu - bohaterowie, najważniejsze miejsca i przedmiotyKomentarze
artykuł / utwór: Opowieści Okrągłego Stołu a legendy celtyckie i historia    Tagi: